ПРЕЗ НОЕМВРИ ОБОБЩАВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПАРТНЬОРСТВОТО С БСК

ПРЕЗ НОЕМВРИ ОБОБЩАВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПАРТНЬОРСТВОТО С БСК

ПРЕЗ НОЕМВРИ ОБОБЩАВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПАРТНЬОРСТВОТО С БСК ПО ПРОЕКТ „КАЧЕСТВЕНА РАБОТНА СИЛА-СТАБИЛЕН ПАЗАР НА ТРУДА 2016“

На 21.10.2016г завърши последният курс по ключова компетентност в изпълнение на проекта“Качествена работна сила-стабилен пазар на труда“. В продължение на 8 месеца са обучени 380 готвачи, сервитьори, сладкари и камериери.През периода април-октомври във веригата Грифид хотели е осигурена заетост  на близо 90 от обхванатите от проекта безработни лица. Част от придобилите професионална квалификация безработни продължават обучението си по втора специалност за своя сметка.

Изводите:

  • Ученето чрез работа в реална работна среда осигурява и развива едновременно знания, умения и компетентности.
  • Да се учиш от най-добрите професионалисти и на най-високите стандарти на професията е предизвикателство и шанс.

Успех в професията и до нови срещи на всички участници в проекта!