При успешно завършване на етап от обучението си, обучаемите получават диплома за съответното постигнато ниво, призната в България и чужбина. Грифид Учебен Център е лицензиран център за професионално обучение, съгласно изискванията на българското и европейското законодателство.