За да кандидатствате в Грифид Учебен Център е важно преди всичко да сте мотивирани да се развивате в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Просто попълнете данните си в онлайн формуляра за кандидатстване тук и ние ще се свържем с вас!

В зависимост от избраната програма на обучение ще е необходимо да удостоверите, че имате съответното изискуемо ниво на образование, посочено в самата програма.

Допълнително обучение по туризъм, икономика или бизнес, както и опит в хотелиерството или ресторантьорството, не се изискват, но се считат за предимство.

Ниво на владеенена чужд език също може да бъде необходимо в зависимост от избраната програма.