ДА СЕ УЧИШ ОТ БИЗНЕСА

Грифид Учебен Център предлага интензивна 18-месечна програма на професионално обучение, подготвяща обучаваните кадри за професионално развитие в международния туристически бизнес.

ПРОГРАМИ

Грифид Учебен Център предлага интензивна 18-месечна програма на професионално обучение, подготвяща обучаваните кадри за професионално развитие в международния туристически бизнес.

ДИПЛОМА

При успешно завършване на всеки етап от обучението си, обучаемите получават международно призната диплома за професионална квалификация.

Вашият коментар