Новоизграденият ГРИФИД учебен център разкрива врати в началото на октомври

Новоизграденият ГРИФИД учебен център разкрива врати в началото на октомври

Новоизграденият ГРИФИД учебен център разкрива врати в началото на октомври

Центърът е част от хотелски комплекс „Фореста“ и притежава всички съвременни технологични ресурси за провеждане на теоретично и практическо обучение: хотел и ресторант, шоу кукинг зала, голяма зала за лекции с 45 места, компютърна зала, две малки учебни зали, библиотека със специализирана литература.

СТАРТИРА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, КОЯТО ДАВА СЛЕДНИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 • Възможност за работа в удобно за вас време – платформата е достъпна 24/7
 • Възможност да избирате какви и колко изпити по професията да положите за определен период
 • Информация за получените оценки от изпитите – веднага. Възможност за повишаване на оценките от вече положени изпити
 • Достъп до модерни образователни ресурси
 • Пести време за организация на занятията, придвижване и провеждане на учебни сесии
 • Бърз и лесен контакт с преподаватели и колеги

ЦЕНТЪРЪТ ПРИТЕЖАВА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВСИЧКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – индивидуална и групова, ДУАЛНА  /по заявка на работодател/ – УЧЕНЕ ЧРЕЗ РАБОТА.

СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ:

 • Първа степен на професионална квалификация- 3-4 месеца
  /300 учебни часа/
 • Втора степен на професионална квалификация- 5-6 месеца
  /660 учебни часа/
 • Трета степен на професионална квалификация -7-8 месеца
  /960 учебни часа/

ЦЕНТЪРЪТ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

Готвач, Хлебар-сладкар, Сервитьор-барман, Ресторантьор, Камериер

Краен срок за записване 30.09.2016г.
КОНТАКТИ и запитвания тук /отговор до 24 часа/