Аниматор в туризма

Аниматор в туризма

Duration

months

Професионално направление: Код 812 „Пътувания, търизъм и свободно време“,   Професия:  Код 812040 „Аниматор в туризма“

Специалност: Код 8120402 „Туристическа анимация“ 

 

Условия за кандидатстване:

 • навършeни 16 години
 • входящо образователно ниво: придобито право за явяване на държавен   зрелостен изпит за  средно образование , или завършено средно образование
 • актуално медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна за кандидата
 • платена такса за обучение

 

Описание на курса

 • Форма на обучение: дневна, самостоятелна или индивидуална, дистанционна и смесена /теоретичната подготовка- дистанционно, практическата подготовка- в реална работна среда/
 • Хорариум: 960 учебни часа
 • Успешно завършилите получават Свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“
 • При преминаване на част от учебната програма се издава Удостоверение за професионална квалификация по част от професията

 

Обучението осигурява

 

професионални знания и компетентности за : 

 

 • здравословни и безопасни условия на работа с разнородни категории персонал и туристи в хотела
 • познания за различните култури и аспекти на туристическото им поведение
 • принципи на деловото общуване и ролята на комуникациите при контакт с клиентите;
 • правила за безопасно боравене с професионална техника
 • правила за осигуряване на безопасност при заниманията с деца
 • създаване, организация и провеждане на седмична анимационна програма
 • знания за различните звена в хотела и връзките между тях
 • чуждоезикова професионална терминология и комуникация
 • национални традиции и обичаи в България и други страни
 • организацията и технологията на туристическата анимация

 

професионални умения  :

 • консултира, насочва, мотивира, организира, преразпределя задачи, координира и подпомага дейността на екипа при обслужване на туристите
 • общува с гости от различни националности, култури и възрасти
 • работа с аудио техника и сценично осветление, сценично поведение и артистичност
 • зачита религиозните и културните особености на туристите, не допуска проява на дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание.
 • реклама и презентиране на предлаганите туристически продукти и/или услуги, дестинации, атракции, забележителности и др
 • работа с разнородни материали, инструменти и предмети, използвани за декор и костюми
 • сценично поведение и работа с публиката
 • работа в екип

Обучението се провежда в учебния център на Грифид хотели в кк“Златни пясъци“.

Нашите курсове съчетават обучението с непосредствената реализация на новите знания и умения.

След курса можете да започнете работа в Грифид Хотели – водеща хотелска верига от шест четиризвездни  хотела и мотел  в курортен комплекс Златни пясъци .

 

За да кандидатствате, попълнете формуляра, който се визуализира след натискане на бутона по-долу.

Ние ще се свържем с вас! Ако имате въпроси, обадете ни се: 052/ 394 976

0884 520105 -Грифид Учебен Център