Courses

Учене чрез работа в ГРИФИД учебен център

Дуално обучение /учене чрез работа ГРИФИД учебен център организира професионални курсове с осигурена последваща заетост съгласно Наредба №1/08.09.2015г/ МОН.

Корабен готвач

ГРИФИД учебен център обявява прием на курсисти за професионална подготовка по професията Корабен готвач. Обучението включва паралелно изучаване на двете професии Готвач и Хлебар-сладкар, необходими за практикуване на професията Корабен готвач.

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ

Грифид учебен център е одобрен като доставчик на обучения на националната Агенция по заетостта.

Хлебар – Сладкар

Квалификационен курс по професия „Хлебар-сладкар“ Професионално направление: Код 541 „Хранителни технологии“

Аниматор в туризма

Професионално направление: Код 812 „Пътувания, търизъм и свободно време“,   Професия:  Код 812040 „Аниматор в туризма“ Специалност: Код 8120402 „Туристическа анимация“   

Сервитьор – барман

Квалификационен курс по професията „Сервитьор-барман“ Професионално направление: Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“,   Професия:  Код 811080 „Сервитьор-барман“ Специалност:  Код 8110701 „ Обслужване на заведения в общественото хранене “ 

Камериер

Обучение по професията „Камериер“ Професионално направление: Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ Професия:  Код 811030 „Камериер“ Специалност:  Код 8110301 „Хотелиерство“