Учене чрез работа в ГРИФИД учебен център

Учене чрез работа в ГРИФИД учебен център

Duration

months

Дуално обучение /учене чрез работа

ГРИФИД учебен център организира професионални курсове с осигурена последваща заетост съгласно Наредба №1/08.09.2015г/ МОН.

Приемат се курсисти за обучение по част от следните професии: Готвач, Сервитьор-барман, Хлебар-сладкар, Камериер.

 

Как да кандидатствате?

Приемът се организира въз основа на представени документи и интервю с представител на веригата ГРИФИД хотели.

Продължителност на курса – 45 дни

Цена на курса- 300 лв

 

Как протича процесът на учене чрез работа?

В началото на всеки курс кандидатите сключват договор за обучение с Грифид учебен център и Трудов договор с условие за обучение по чл.230, ал.1 от Кодекса на труда, който поражда ангажимент за наемане на работа след обучението и за двете страни. За целия период на обучение курсистите получават възнаграждение в размер на 90% от установената минимална работна заплата за страната.

Процесът на обучение се организира и провежда от учебния център. Практиката на всеки курсист се ръководи от наставник, който въвежда в работата и оценява напредъка на всеки поотделно.Резултатите от обучението на курсистите се нанасят в дневник на практическото обучение и са основание за издаване на документ за завършено професионално обучение.

След завършване на пълния курс /300 учебни часа/  се издава Удостоверение за професионално обучение по част от професията.

На успешно завършилите се осигурява заетост по изучаваната професия от 2 до 6 месеца във веригата ГРИФИД хотели в кк „Златни пясъци“.

Контакти и записване:

052/ 39 49 76 – всеки ден от 8.15 до 17.15 часа

мобилен 0884 520 105

За онлайн запитвания: http://grifideducation.center/apply/