Камериер

Камериер

Duration

months

Обучение по професията „Камериер“

Професионално направление: Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“

Професия:  Код 811030 „Камериер“

Специалност:  Код 8110301 „Хотелиерство“ 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • навършeни 16 години
  • входящо ниво: завършен начален етап на основното образование – IV клас,  или – успешно завършен курс за ограмотяване
  • медицинско свидетелство

Описание на курса

  • Форма на обучение: дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена /теоретична подготовка- дистанционно, практическата подготовка- в реална работна среда/
  • Хорариум: 300 учебни часа
  • Успешно завършилите получават: Свидетелство за първа степен на професионална квалификация по професията „Камериер“

 

Знания, умения и компетентности

Работата на камериерките е важна част от хотелиерската услуга. Почистването , поддържането на хигиената, подредбата на стаите , сигурността са определящи за качеството на услугата и удовлетвореността на гостите на хотела. В курса ще получите знания и умения да се справяте бързо и прецизно с такива задачи. Обучението включва базисни знания на чужд език, свързани с професионални термини и фрази.

В курса са ангажирани преподаватели  с продължителен опит в обслужването и знания, натрупани в реална работна среда.

Обучението по теория и практика се провежда в учебния център на Грифид хотели в кк“Златни пясъци“, разполагащ с учебен хотел и ресторант.

Предимство на нашите курсове  е, че съчетават обучението с непосредствената реализация на новите знания и умения.

 След курса можете да започнете работа в Грифид Хотели – водеща хотелска верига от пет четиризвездни  хотела и мотел  в кк „Златни пясъци“ .

За да кандидатствате, попълнете формуляра, който се визуализира след натискане на бутона по-долу. Ние ще се свържем с вас! Ако имате въпроси, обадете ни се: 052/ 394 976 Грифид Учебен Център